Tanangerdagene

I 2022 hadde Lions Club Tananger 30 års jubileum som hovedarrangør av Tanangerdagene.


Tanangerdagene er et stort arrangement og vi er avhengig av medarrangører, sponsorer og et veldig stort antall dugnadstimer for å komme imål med et vellykket arrangement.


Har du lyst å være med som frivillig under Tanangerdagene? 

Vennligst ta kontakt med Margaret på tlf. 977 14 233 eller send en mail til: margaretmaeland@yahoo.no

Lions Club Tananger


Det er Lions mål å hjelpe andre mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hoveddelen av vårt engasjement skjer i nærmiljøet.

Vi ønsker å vise omtanke for mennesker som har det vanskelig; syke, eldre og funksjonshemmede. Arbeid med de unge er et prioritert område og vi satser spesielt på holdningsskapende arbeid og aktiviteter.


Klubben startet sin virksomhet den 20. januar 1987. Vi har møte 2. mandag i måneden, utenom sommerferien i juli og august.

Det er også Lions mål å gi medlemmene en meningsfylt fritid gjennom mulighet til å hjelpe andre, sosialt samvær, vennskap og mulighet til egenutvikling.


Kontakt gjerne en av våre medlemmer om du har lyst til å høre mer om oss, har lyst til å være med på medlemsmøte og se om lionsmedlemskap kan være noe for deg.


Vil du vite mer? Har du lyst til å bli medlem? Send oss en mail så kontakter vi deg!


Lions mål er:

  • Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.
  • Å fremme en god borgerånd.
  • Å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.
    Å forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse.
  • Å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.
  • Å arbeide for en høy etisk standard innen alle yrker

President

Tormod Tørresdal

Tlf. 909 34 022

Email:

torresdal@yahoo.no

Sekretær

Karen Anne Nesbjørg

Tlf: 472 57 319

Email

karennesbjorg@hotmail.com

Styremedlem

Arne Tjelta

Tlf: 908 41 396

Email: 

arne.tjelta@sr-bank.no

Visepresident

Ole Johnny Gundersen

Tlf: 404 08 426

Email:

ole.j.gundersen@lyse.net

Kasserer

Karin Hagen

Tlf: 473 01 827

Email:

karin.og.aage.hagen@lyse.net

Styremedlem

Leif Einar Pedersen

Tlf: 977 23 788

Email:

leifeinarpedersen@gmail.com

Past President

Helge Figved

Tlf. 951 09 440

Email: 

helge.figved@gmail.com

Klubbmester

Egil Heden

Tlf: 922 63 972

Email: 

egil.heden@getmail.no

Tanangerdagene leder

Margaret Mæland

Tlf: 977 14 233

Email:

margaretmaeland@yahoo.no